Επικοινωνία

Επικοινωνία

Για ερωτήσεις, ιδέες ή κριτική παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

Το “Refugees Welcome Ελλάδα” δεν είναι υπεύθυνο για τις συγκατοικήσεις και δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ποιότητα τους. Η συγκατοίκηση παραμένει μια προσωπική επιλογή.

“Refugees Welcome Greece” is not responsible for the flatsharings and can not guarantee the quality of them. Flatsharings remain a personal decision.

E-Mail: [email protected]
URL: http://refugees-welcome.gr

Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από την ΜΚΟ JUST και βασίζεται στις αρχές του διεθνούς προγράμματος “Refugees Welcome” που ξεκίνησε στο Βερολίνο.

The initiative is supported by the Non Governmental Organisation JUST (Association by law 1901, 812 047 884) and is based on the principles of the international “Refugees Welcome” project from Berlin.

Για το λογότυπο μας χρησιμοποιούμε τη γραμματοσειρά
REKLAME Script, και αρκετά αρχεία με την ευγενική έγκριση της HVD Fonts.

Η ιστοσελίδας μας έχει σχεδιαστεί σε WordPress Themeum. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Ευχαριστούμε πολύ τη WPML – The WordPress Multilingual Plugin και τη Basecamp.