Υποστήριξη
Δωρεές

Υποστηρίξτε οικονομικά μια συγκατοίκηση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Χαρίστε το χρόνο σας και γίνετε φίλος/η μιας συγκατοίκησης

Θέλετε να βοηθήσετε τους νέους συγκατοίκους ή τους πρόσφυγες; Έχετε ελεύθερο χρόνο; Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθήσετε.

ΣΤΗΡΙΖΩ ΩΣ ΦΙΛΟΣ/Η